WENEN TIP 1: HOFBURG

Het beroemde Paleis Hofburg in Wenen is één van de grote trekpleisters in Wenen. Lange tijd was het paleis de residentie van de Habsburgers. Het was de Habsburgse keizer Rudolf I die opdracht gaf tot de start van de bouw van de toen nog burcht. Met de bouw werd begonnen in 1279. Dit werd gedaan op de plaats van de Schweizerhof. In de loop der eeuwen werd het complex steeds uitgebreid. Lange tijd had het complex de uiterlijke kenmerken van een burcht, tot de Frederik I opdracht gaf om in de zestiende eeuw om de ‘Alte Burg’ om te bouwen tot een renaissancistische ‘Hofburg’.

Vele leden van het geslacht van Habsburgers die in de loop der eeuwen hebben geheerst hebben hun stempel willen drukken op het complex, waardoor je een uitlopende verzameling van architecturen kunt bewonderen over een periode van honderden jaren. De grootste uitbreiding van het bouwwerk vond plaats in de periode van 1881 tot 1913. De grote gebogen en kenmerkende vleugel stamt bijvoorbeeld uit deze periode. Dit gedeelte is de ‘Neue Burg’ en het was ook vanaf deze plek dat Adolf Hitler vanaf het balkon de ‘Anschluss’ afkondigde aan het Oostenrijkse volk. In totaal zaten de Habsburgers hier vanaf de dertiende eeuw tot 1918, wanneer de keizer plaats moest maken voor een republiek.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Hofburg de residentie van de Oostenrijkse Bondspresident. Naast dat het paleis nog altijd in gebruik is, is het ook mogelijk om enkele historische vertrekken te bezoeken. Iets wat zeer de moeite waard is, want het paleis heeft een lange geschiedenis en daarnaast herbergt het complex ook een prachtige bibliotheek en een museum. Op deze pagina gaan wij in op enkele interessante plekken van Hofburg.

Heldenplatz

Het plein ‘Heldenplatz’ staat aan de oostzijde van Hofburg en strekt helemaal tot het noordelijk deel van het complex. Vanaf dit plein heb je een prachtig aanzicht op de ‘Neue Burg’ en staat er centraal op het plein een prachtig ruiterstandbeeld van aartshertog Karel.

De Heldenplatz dateert uit de negentiende eeuw en werd gemaakt in opdracht van keizer Frans Jozef. De huidige plek van het plein was voor de bouw de plek waar de stadsmuren van Wenen te vinden waren. In 1809 werden deze muren echter opgeblazen tijdens de belegering van de stad door Napoleon. Dit gebeurde tijdens de ‘Vijfde Coalitieoorlog’. De ruïnes van deze oude stadmuren werden uiteindelijk tussen 1817 en 1819 verwijderd. Hierdoor ontstond op deze plek buitenste kasteelplein dat toen bekend stond onder de namen ‘Promenadeplatz’ door het volk en officieel als ‘Neuer Paradeplatz’. Bedoeling was dat het plein deel ging uitmaken van het Kaiserforum. Dit project werd echter nooit voltooid. De naam ‘Heldenplatz’ werd in 1878 toen er twee ruiterstandbeelden op het plein werden opgericht. Eén van de beelden geeft Aartshertog Karel weer, terwijl de andere Prins Eugenius van Savoye uitbeeldt.

Neue Burg

Ook de Neue Burg is er kunnen komen door het verdwijnen van de stadsmuren in het midden van de negentiende eeuw. De Neue Burg moest net als het ‘Heldenplatz’ deel uitmaken van het ‘Kaiserforum’ dat nooit is voltooid. Toch is de vleugel ‘Neue Burg’ de grootste toevoeging aan het complex sinds de bouw van de eerste burcht in 1279. De Neue Burg werd gebouwd aan de rand van de Keizerlijke tuinen maakte dus deel uit van een groter bouwproject, waarvan alleen Neue Burg werd voltooid. De andere delen van het project kregen steeds minder waarde wat betreft het nut ervan en ook liepen de kosten tot ver boven budget, waardoor uiteindelijk werd afgezien van de verdere totstandkoming.

Neue Burg is zowel aan de binnen- als buitenzijde een prachtig gebouw. Zo moet je zeker de tweekoppige adelaar die is bedekt met bladgoud niet over het hoofd zien. Deze tweekoppige adelaar draagt de keizerskroon en is gesitueerd aan de bovenzijde van de gevel ter hoogte van de hoofdingang. Ook de binnenplaats is erg mooi en de balzaal wordt nog steeds gebruikt, echter tegenwoordig als congrescentrum. Ook de Nationalbibliothek is te vinden in dit deel van Hofburg. Er zijn ook nog een aantal musea gehuisvest in ‘Neue Burg’, zoals het Epheus Museum dat een aantal collecties tentoonstelt die deel uitmaken van het befaamde ‘Kunsthistorisch Museum’. Ook zitten hier het ‘Hofjagd- und Rüstkammer’ dat één van de grootste verzamelingen van oud wapentuig heeft, een collectie van oude muziekinstrumenten en het ‘Museum van Volkenkunde’.

Hofburg

Nationalbibliothek

De Nationalbibliothek staat ook wel bekend onder de naam ÖNB, dat de afkorting is van de naam ‘Österreichische Nationalbibliothek’. De bibliotheek omvat een collectie van maar liefst 8 miljoen boeken en documenten. Sinds 1722 is er een begin ontstaan van deze indrukwekkende bibliotheek, toek keizer Karel VI opdracht gaf om de pronkzaal van de befaamde bibliotheek te bouwen in de vertrekken van Hofburg. De zaal is 80 meter lang en 20 meter hoog en presenteert maar liefst 200.000 boeken. Naast dat een groot deel van de indrukwekkende collectie te vinden is in de vertrekken van Hofburg, is een deel van de collectie verhuisd naar het paleis Mollard-Clary.

Albertina

Een museum en een prentenkabinet vind je in de Albertina. De naam van het museum is te danken aan de stichter van dit beroemde prentenkabinet. Voor het prentenkabinet hier kwam, was het tot 1776 te zien in Bratislava. Sinds 1795 heeft het kabinet hier een nieuw onderdak gevonden in de huidige vertrekken.

Albertine heeft een indrukwekkende collectie van ruim 50.000 tekeningen en 900.000 drukwerken. De collectie beslaat ook een enorme tijdspanne; zo komen in deze verzameling zowel de kunstenaars Michelangelo en Warhol samen. Daarmee is het een uniek collectie geheel van beeldende kunst. De collectie van Albertine beslaat een grote verzameling van befaamde kunstenaars en is zeker voor mensen met een brede interesse voor kunst een absolute aanrader.

Albertina

Sisi-Museum

Het meest recente museum dat te vinden is in de vertrekken van de complexen van Hofburg is het in 2004 geopende Sisi-museum. Het museum gaat dan ook vooral over het leven van Elisabeth Amalie Eugenie, die vooral grote bekendheid kreeg onder de naam Sisi. In dit museum kon je meer te weten over het bewogen leven van deze van oorsprong Duitse keizerin die door haar huwelijk met keizer Frans Joseph I in de hoogste kringen van de Europese adel verkeerde. Dat mensen tegenwoordig de naam schrijven als Sissi met dubbel s, komt door de film die over haar is gemaakt waarin de legendarische actrice Romy Schneider haar vertolkte. Het museum laat enkele van haar kostuums zien en mooie portretten en bovendien kom je veel meer te weten over haar bewogen leven tot het moment dat ze op 60-jarige leeftijd werd vermoord met een geslepen vijl.

Naast dat Sisi een tot verbeelding sprekende persoon is en haar museum in de vertrekken van het paleis Hofburg te vinden is, zijn wij als site met reisinformatie in zekere zin ook bewonderaars van Sisi. Zij hield erg van reizen en heeft in haar tijd ongetwijfeld bijgedragen aan de stimulans voor mensen om erop uit te trekken. Het leuke van haar manier van reizen was dat ze vaak onaangekondigd opdook bij andere koningshuizen, waaronder Koning Willen II van Nederland. Vaak werd ze wel herkend, maar soms gebeurde het ook dat men haar niet geloofde als ze vertelde dat ze de keizerin van Oostenrijk was. Een mooi voorbeeld hiervan was dat ze onaangekondigd aankwam bij het Griekse hof. Ze had zich verdiept in de taal en probeerde zich als een goede gast te gedragen. De wachters herkenden haar niet en ze kreeg geen toegang tot het hof waar bovendien bleek dat de koning en koningin niet thuis waren. Uiteindelijk ging ze haar geluk beproeven bij de kroonprins, maar ook hij was niet thuis. Zijn vrouw echter wel en terwijl Sisi probeerde om zichzelf uit te nodigen en erop stond dat ze dit in het Grieks deed. De Griekse kroonprinses was echter zelf de Griekse taal niet machtig.

Met alle portretten, kostuums en leuke wetenswaardigheden in de mooie omgeving van de vertrekken van het paleis Hofburg is dit museum zeker de moeite van het bezoeken waard.

Sisi-Museum